רשם העמותות

מה תפקידו

בישראל פועלות אלפי עמותות, ארגונים ומוסדות שונים. אותם גורמים מהווים את הבסיס של מה שמכונה ומוכר בשם "המגזר השלישי", כלומר, זה שאיננו ממשלתי או פרטי. על מנת שאותם גורמים יעבדו בצורה מסודרת, מאורגנת ועל פי חוק, יש צורך שיהיה מי שיבקר ויפקח עליהן. לשם כך בדיוק יש את רשם העמותות.

הרעיון שעומד מאחורי התפקיד של רשם העמותות הוא מאוד פשוט. על מנת למנוע מצב שעמותות יפעלו ללא פיקוח ובקרה, מצב שעלול להוביל לידי כך שאנשים יתרמו להן מבלי לדעת למי הם תורמים, אנשים יתנדבו מבלי לדעת למה ומה המטרה, וכמובן בשביל למנוע שעמותות מהוות ארגוני קש שכל מטרתם למשוך כספים או להלבין כספים, אז קיים גוף שקובע את הכללים ודואג לפקח על הרישום, פיקוח ובקרה שלהן. זאת מתוך הסמכויות שהוענקו לו על פי חוק.

מי אמור להיות רשום אצל רשם העמותות

למעשה, כל עמותה שמבקשת לפעול במרחב הציבורי, בין אם מדובר בעמותות ללא כוונת רווח או עם כוונת רווח, עמותות פוליטיות, אזרחיות, חברתיות, עמותות ספורט, תרבות ואחרות, כולן חייבות להירשם אצל רשם העמותה, הן חייבות לעמוד בכללים ובחוקים, ובמידה והן חורגות מכך, הרי שניתן להעניש את מי שעומד בראש, ובמקרים מסוימים אפילו אפשר לדרוש את פירוק העמותה, במידה ומתברר שהיא איננה מקיימת את ייעודה ועוברת על החוק.